Онлајн недеља 2016. године

Машинска техничка школа 

"14.октобар" 

Краљево

Онлајн недеља је годишња европска дигитална кампања која укључује и охрабрује људе да користе нове технологије и интернет уз помоћ вештина које им пружају приступ многобројним могућностима онлајн света. 

Традиционално и ове године ученици и наставници наше школе су, кроз различите активности, узели учешће у оквиру Онлајн недење 2016. Циљ активности био је подизаље свести ученика о онлајн сервисима, безбедности на интернету, кодирању и значају ИКТ вештиа. 

Кроз низ радионица наставници су на различите начине обрадили теме везане за коришћење интернета, говорећи о значају дигиталне писмености и учења програмирња, безбедности на интернету и креативном коришћењу интернета за учење и стварање различитик садржаја.

Радионица за наставнике

Прва активност коју смо имали била је за наставнике и имала је циљ  да позове наставнике наше школе да се укључе реализацију активности у школи  у оквиру Онлајн недеље 2016. године. 

Наставницима је представљена кампања и партнери у оквиру Онлај недеље 2016. године. Кратко им је приказано ко  су Телецентри Европе и и којим се активностима баве и ко је ИАН Телецентар, као национални партнер кампање у Србији. Затим су упознати са пропозицијама учешћа и такмичења. На крају смо разговарали о могућностима укључивања у кампању и договарали се о заједничком активностима у оквиру Онлај недеље 2016.године.

Реализатор радионице: Гордана Петровић

Радионица - Анимиране фотографије

Циљ радионоце:

 • Ученици претраживањем интернета и коришћење веб-алата увиђају да интернет могу користити за учење, стицање дигиталне писмености и развијање креативности.
 •  Стичу свест о безбедном коришћењу интернета.

Ученици су преко веб-алата Гифпал (Gifpal) правили анимација на тему интернета и безбедности на интернету, при чему им је дата препорука да изаберу један аспек приказивања (добре или лоше стране интернета, ја и интернет, безбедност на интернету, насиње на интернету...) .

Задатак се састојао из три дела. Прво су претраживањем интернета проналазили фотографије, селектовали их у уређивали. Затим су на изабране фотографије постаљали делове текса и формирали бази слика за анимацију. У трећем кораку су користили алат Гифпал (Gifpal) и правили анимације.

Током рада ученици су схватили значај адекватног избора слике и текста за формирање ефектне анимиране поруке којом желе да скрену пажњу на тему везану за интернет, креативно користили интернет и лепо се забавили.

Ђорђе

Никола

Тијана

Даница

Боги

Катарина Д

Катарина А

Стефан

Тања

Ђоле

Каћа

Стефан

Реализатор радионице: Гордана Петровић

Радионица - Рад за компјутером учините здравијим и лакшим 

 • Циљ радионице је информисање ученика о здравственим последицама услед дужег, неадекватног рада на рачунару, као и одговарајућим мерама превенције у циљу заштите здравља. 

На почетку радионице већина ученика је навела здравствене сметње које се јављају услед дужег и неодговарајућег рада за рачунаром. Након презентације и филма ученици су увидели своје грешке у току рада. У картици 3-2-1 навели су знања и идеје које ће применити након радионице. Разумели су да је у очувању здравља превенција веома важна и закључили да што чешће приликом рада примењују методе и савете које су данас научили.  

Реализатор радионице: Љиљана Јовановић

Радионица - учимо да чувамо реке и правимо поруке преко веб-алат

Циљ радионице:

 • Ученици коришћењем веб-алата увиђају да својим порукама могу да скрену пажњу на нека боља енергетска решења која би смањила експлоатацију и загађење река широм света, као и да подсете човечанство шта може да изгуби немарним односом према природном богатству које му је дато.
 • Стичу свест о значају коришћења интернета

Ученици су преко веб-алата Фодеј (Fodey) правили анимацију на тему очувања река и шта они имају да поруче глобалној јавности.

Задатак се састојао из три дела. Прво су саслушали презентацију посвећену Међународном Дану река. Затим су претраживали интернет на исту тему. У трећем кораку су користећи алат Фодеј (Fodey) правили анимације са својим порукама.

Током радионице ученици су коментарисали да нам се можда не би ни десиле ове поплаве да смо имали другачији однос према нашим рекама.

Никола Р 

Ацо 

Урош 

Вељко 

Жико 

Милан 

Никола Р 

Златко 

Владо 

Марко 

Драгољуб 

Милан Б. 

Реализатор радионице: Биљана Арсенијевић

Радионица - Употреба фејсбука у свакодневном животу

Циљ радионице:

Освешћивање младих када је у питању коришћење фејсбука , формирање личног става по питању добрих и лоших страна истог... важност имања контроле када је у питању дневна "доза" фејсбука... 

Од 29 ученика само троје нема фејсбук налог, а већина фејс користи више пута дневно. Подједнако прате статусе пријатеља као и постове од општег значаја. На пиатање да ли родитељи контролишу њихов фејс већина је одговорила делимично, али сматрају да је то питање важно. Кажу да своју интиму деле само са блиским пријатељима, ретки су они који то раде са свима. Врло мали број каже да је био изложен насиљу на фејсбуку. Такође сматрају да фејсбук доприноси бољој комуникацији међу тинејџерима што сматрају и главном предношћу поред упознавања нових људи, контакта с родбином, размене информација у вези школе.... Као недостатак у свом коришћењу интернета наводе то што недовољно пажње поклањају заштити профила и дељењу садржаја преко мреже. 

Реализатор радионице: Душица Даишевић

Радионица - Планета слагалица  

Циљ радионице:

 • развијање свести о значају безбедног коришћења интернета
 • указивање на све већу распрострањеност електронског насиља
 •  развијање креативности коришћењем одабраног Веб алата  

Ученици су претраживањем интернета проналазили и селектовали одговарајући текст и слике на тему безбедности на интернету. Пронађене информације уређивали су у програму Паинт и формирали слике које ће им бити потребне за прављење слагалица. За прављење слагалица користили су Веб алат Планета слагалица (Jigsaw Planet).

Реализатор радионице: Славица Вулић

Радионица - е-Виртуоз

Циљ радионице: 

 • Подстицај ученика да кроз резултате добијене тестирањем наставе своје индивидуално ИКТ усавршавање 
 • Развијање свести о значају ИКТ вештина за образовање и запошљавање

Кроз тест е-Виртуоз ученици су могли да проверe да ли су спремни за први посао. Током радионице разговарало се o предnостима и значају познавања ИКТ вештина и дигиталне писмености за добијање посла. Са ученицима се разговарало и о значају знања и вештина које стичу током редовног школовања, али и о могућностима за самостално учење и усавршавање захваљујући интернету и различитим платформама за електронско учење.

Реализатор радионице: Драган Петровић 

Радионица - Предности и ризици интернета 

Циљ радионице:

 • освестити код деце бројне предности али и опасности и ризике коришћења интернета
 • препознавање и пријава насиља преко интернета
 • подстакнути децу на препознавање добрих страна и погодности које пружа коришћење интернета али и ризичних ситуација приликом коришћења интернета
 • развити етику и културу/"бон-тон"/ понашања и комуникације путем интернета 

У току радионице ученици су подељени у четири групе и свака група је добила одређени задатак. После тога учесници припремају на табли два плакат папира; у црвеној боји за одговоре ризика интернета, зеленој боји за одговоре предности интернета. Затим следи презентација плаката и разговор о проблемима током рада као и о искуствима ученика у вези са задатом темом.

На крају радионице ученицима су подељени листићи "Играј фаир плаy и заштити се", који им дају основна упутства у вези културе понашања и комуникације путем интернета. 

Реализатор радионице: Јелена Манић

Радионица - Код по код програм (Програмирај лако)

Циљ радионице:  

 • Развијање свести о значају програмирања и познавања програмирања у савременом друшрву.
 • Мотивисање ученика за савладавање вештина програмирања
 • Упознавање са могућностима учења програмирања кроз игру. 

За ученике првог разреда организована је радионица "Код по код програм". Ученицима је приказо веб-мeсто Code.org које нуди могућност да ученици различитог узраста кроз игру уче основе програмирања. После тога ученицима је понуђено да на страници https://code.org/learn изаберу курс који желе да заврше и уче програмирање. Након завршетка курса сви ученици су преузели сетификате за завршен курс програмирања.

Вреднији су завршили и други курс.

Највреднији су се упустили и у авантуру програмирања у Скречу (Scratch).

Анимацију  Змај и жилави одредје је направио Дејан.

Реализатор радионице: Гордана Петровић

Радионица - стрипотека

Циљ радионице:

 • развијање свести о значају безбедног коришћења интернета
 • указивање на све већу распрострањеност електронског насиља
 • развијање креативности коришћењем веб-алата
 • едукација млађих генерација путем стрипа 

У току ове радионице ученици су кроз занимљив задатак правили стрипове на тему безбедности на интернету. Представили су ову тему на неуобичајен начин користећи веб-алат Тун-ду (ToonDoo)  за прављење стрипа.

Уз помоћ овог једноставног алата су веома брзо успети да направе неколико знимљивих и креативних радова кроз које су изнели своје ставове о електронском насиљу. 

Стојановић Милица

Тошковић Александар

Трајковић Смиљан

Микић Никола

Михајловић Викторија

Стојковић Душан

Тошић Предраг

Тулумбић Александар

Шушић Хелена

Дибрани Клаудио

Реализатор радионице: Славица Вулић

  Радионица - Квиз Каху (Kahoot)

  Циљ радионице :

  • Утврђивање стеченог знања из технилигије обрде и практичне наставе
  • Подстицање радне атмосфере на часу применим веб-алата за квиз.
  • Буђење такмичарског духа 

У току ове активности наставници рачунарства и практичне наставе су за ученике осмислили квиз знања у алату Каху (Кahoot) и на тај начин ученици су утврђивали  знање из практичне наставе  уз примену ИКТ-а и веб-алата.

Реализатори радионице: Бојан Дробљак и Дејан Марковић

Радионица - прављење Онлај постера

Циљ радионице:

 • Развијање свести о безбедном коришћењу интернета.
 • Схватање могућности за коришћење интернета за учење и креативно стварање.
 • Развијање кративности кеоз примену веб-алата за прављење постера. 

Претраживањем интернета ученици су прикупљали потребне информације на тему интернета и безбедности на интернету. Проналазе одговарајуће текстове и фотографије. Селектовали и груписли  текстове и на осново тих текстова припремали своје текстове за постере. Прикупљали  и груписали одговарајуће слике које ће пратити текстове и које ће поставити на постере. За прављење постера Користили су  веб-алата Канва (Canva).

Током радионице ученици су коментарисали да интернет углавном користе за  игрице и друштвене мреже, а врло ретко за учење и рад.  Мали проблем је био што нису сви знали лозинке за имеј адресе, али смо тај проблем решили радом у паровима и прављењем по два постера са једног налога.

Анђела З

Александар

Тадија

Дејан

Даница

Ненад

Јована

Александар

Никола

Анђела Г

Реализатор радионице: Гордана Петровић

Радионица - Градитељ прича

Циљ радионице:

 • Развијање свести о безбедном коришћењу интернета.
 • Разумевање мера предострожности на друштвеним мрежама.
 • Уочавање опасности и начина примене мера техничке заштите на друштвеним мрежама.

Преко гугловог веб-алата Градитељ прича (StoryBuilder) ученици су имали задатак да самостално креирају приче везане за дигитално насиље и пошаљу поруку о опасностима на интернету.

Током радионице ученици су показали да солидно познају опасности које их вребају на интернету и да адекватно реагују при насталим проблемима.

Ана

Жељко

Стефан

Милица

Никола

Милош

Тина

Реализатор радионице: Биљана Арсенијевић 

Радионица - Врући кромпири (Hot Potatoes)  

Циљ радионице: Обнављање градива  уз помоћ ИКТ-технологија.

Ученици су решавали укрштеницу, а затим су, сами направили укрштеницу у програму Hot Potatoes коју су накнадно решавали. 

Реализатор радионице: Наташа Ивановић

Радионица - Рециклажа Тетра Пака

Циљ радионице:

 • развијање опште културе и коришћење интернета
 • развијање креативности и осећаја за лепо
 • упућивање ученика да многа корисна упутства нађу на Ју тјубу и тако реше своје недоумице, али да развију и дозу резерве према свему што нађу због личне безбедности (нека упутства једноставно буду нетачна)
 •  упознавање нових веб-алата 

Ученици су претраживањем интернета проналазили и селектовали одговарајући текст и слике на тему рециклаже Тетра Пака и рециклаже уопште. Ученици су са одушевљењем прихватили овакав начин рада јер их је мотивисао да науче нешто ново о рециклажи, о употреби интернета у креативне сврхе.

Реализатор радионице: Данијела Јанковић 

Радионица - Програмирање Lego NXT робота

Циљ радионице:

 • Да се ученици занимања машински техничар за компјутерско конструисање (МТКК) одељења 4-1 на неконвенционалан начин упознају са радом и програмирањем робота.
 • Да ученици занимања техничар роботике (ТР) одељења 4-5 утврде своје знање, вештине презентације и програмирања робота за аутономно кретање на полигону који је формирала група (МТКК).
 • Развијање тимаског рада и такмичарског духа у групи 

На бази презентације,  ученици занимања машински техничар за компјутерско конструисање формирају полигон, једноставног лавиринта са препрекама. Дају предлоге за конфигурацију робота. Ученици техничари за роботике врше конструкцијску корекцију конфигурације робота, додају и камеру (мобилни телефон) за снимање кретања и приступају изради програма за аутономно кретање помоћу ултразвучног сензора.

Реализатор радионице: Зоран Петровић

  Радионица -Израда презентације о малициозном софтверу коришћењем Google Docs

  • Подизање нивоа информатичке писмености
  •  Упознавање са врстама малициозног софтвера и начинима заштите од њих
  • Подизање нивоа безбедности коришћења интернета
  • Стицање знања и вештина корисних за тимски рад

Током радионице ученици су тимски радили презентацију на задату тему користећи Гугл дељену презентацију. Могућност сарадничког рада, договора кроз чет и велики број шарених курсора на екрану био је јако занимљив ученицима. 

Реализатор радионице:  Дејан Марковић 

Вршљачка радионица за осмаке

Циљ радионице усмерен је на подизање свести о информационо комуникационим технологијама и вештинама, развијању осећаја за коришћење нових технологија, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умећа, развоју интелектуалне и социјалне личности ученика. 

Ученици основне школе су моделирали машински део у програму Sketch Up, после чега су ученици средње школе показали своје вештине познавања програма Solid Edge. Ученици осмог разреда су, уз помоћ средошколаца, научили да моделирају цилиндричне машинске делове у програмском пакету Solid Edge. 

Реализатор радионице: Наташа Ивановић

Детаљније о нашим радионицама

Извештаји са радионица са циљевима и током радионица које су одржане у оквиру Онлајн недеље 2016. године у Машинско техничкој школи "14.октобар" Краљево. За преглед кликните на слику.

Активност - прављење веб-места

По завршетку свих радионица тим ученика и наставника је прикупио све извештаје, фотографије и радове  и направио ово веб-место на коме смо презентовали наше активности и учешће у Онлај недељи 2016. године. 

Нашли смо и мало времена да направимо и  видео у Пaу-тун ( PowToon) и једу анимациј од слика које нам је дала професорка Биља са своје презентације.

Уредници веб-странице:  Јована Ђорђевић, Лука Богавац и Анђела Гавриловић.

Подршка : Гордана Петровић

Хвала свим ученицима и наставницима на новим знањима, искуствима и лепом дружењу.