Машинска техничка школа "14. октобар" у Краљеву образује и васпитава ученике у подручју рада машинство и обрада метала за различита занимања у трогодишњој и четворогодишњој школи као и специјалистичко образовање.

Основна делатност школе је школовање ученика у трогодишњим и четворогодишњим образовним профилима у подручју рада машинствa. Главни мисија нам је њихово стручно и професионално оспособљавање како за одређену струку, тако и за ширу професионалну оријентацију, развијање радних навика и оспособљавање за практичну примену стеченог знања, као и за даље школовање. Жеља нам је да омогућити свим ученицима да у позитивној атмосвери , кроз сараднички односе, стекну потребна искуства и знања. Настојимо да развијемо креативно размишљање и интелектуалну храброст, и обезбедимо јак степен независности, и знање које ће трајати читавог живота.