Машинска техничка школа "14.октобар"

Индустријска 21

36000 Краљеви